Systemy podpowierzchniowe

Na dużych osiedlach mieszkaniowych potrzebne są niezliczone pojemniki do zbiórki odpadów przeznaczonych do utylizacji. Często trudno jest znaleźć optymalne miejsce do ich ustawienia, które jednocześnie byłoby także wygodne dla mieszkańców. Niezbędne do tego celu pojemniki MGB, ustawiane na przykład na dziedzińcach wewnętrznych, są często postrzegane jako nieładne. Wyposażenie osiedla mieszkalnego w system podpowierzchniowy znacząco poprawia jego wygląd. Dostępne są także atrakcyjne rozwiązania kontroli dostępu, nadające się idealnie do użytku na osiedlach mieszkaniowych.

Kolejną zaletą systemów podpowierzchniowych jest bezpieczeństwo. W okolicach borykających się z problemami natury społecznej pojemniki są coraz częściej podpalane. W systemie podpowierzchniowym z kontrolą dostępu podpalone przedmioty mogłyby wrzucić tylko przez osoby posiadające upoważnienie do korzystania z pojemników. Dla systemów bez kontroli dostępu SULO oferuje opcjonalną wbudowaną gaśnicę z czujnikiem dymu, który wyzwala się samoczynnie w przypadku pożaru.

Wszystkie systemy podpowierzchniowe spełniają wymogi dyrektywy w sprawie urządzeń używanych na zewnątrz. System do zbiórki szkła można wyposażyć dodatkowo w elementy tłumiące hałas. Jest to szczególnie zalecane na obszarach mieszkalnych.

 

 

Elementy systemów