Podzemní systémy

Ve velké bytové zástavbě je pro sběr zapotřebí několika takových kontejnerů. Často je složité najít ideální místo, na němž by mohly být kontejnery instalovány a sice tak, aby byly obyvatelům pohodlně přístupné. Velkoobjemové plastové nádoby na odpad, které jsou pro tento účel zapotřebí jsou často shledány jako esteticky rušivé, když jsou například instalovány ve vnitřním dvoře. Je-li použit podzemní systém, zlepší to enormně estetický vzhled obytné jednotky. Pro kontrolu přístupu se nabízí mnoho atraktivních řešení, optimálně vhodných zejména pro použití v obytné zástavbě.

Dalším bodem, který jasně hovoří pro použití podzemního systému, je bezpečnost. V sociálně složitém okolí jsou kontejnery stále častěji zapalovány. Je-li zabudován podzemní systém a je vybaven kontrolou přístupu, je vhození hořlavého tělesa možné pouze okruhu osob, disponujících přístupovým oprávněním. Pokud systémy nejsou kontrolou přístupu vybaveny, nabízí SULO jako volbu integrovaný hasicí přístroj s kouřovým čidlem, který se v případě požáru samovolně spustí.

Všechny podzemní systémy odpovídají směrnici pro venkovní použití. Pro sběr odpadního skla lze podzemní systém vybavit dodatečnými prvky pro tlumení hluku. Toto tlumení hluku je obzvláště doporučeníhodné v obytných oblastech.

 

 

Prvky