SULO 


Skupina SULO je již 120 let symbolem inovace pramenící z tradice. Od založení podniku v roce 1892 zámečnickým mistrem Fritzem Streuberem je skupina SULO pevně spjata s tradičním závodem v hanzovním městě Herford. Nepřetržité investice a stálá výstavba hlavního závodu v Herfordu jasně charakterizují výrobní závod v Německu.


Spektru výrobků a služeb podniku skupiny SULO se dostává národního i mezinárodního ocenění. Pod vlivem mentality východního Vestfálska každodenně ožívají hodnoty jako průkopnický duch a inovace, smysl pro kvalitu, spolehlivost, a také zásada zdravého růstu.

 

Sociální zodpovědnost koncernu se odráží v nárocích na bezpečnost práce, na podporu vzdělávání, na potřeby ochrany životního prostředí i v nárocích na bezkompromisní dodržování výrobních norem. K pevné součásti předlohy chování skupiny SULO patří rovněž jasné distancování se od korupce a neomezené hájení práva hospodářské soutěže.

 

Mezinárodní úspěch skupiny SULO se mimo jiné opírá o globální myšlení a místní obchodování. Díky podpoře odbytových závodů na celém světě skupina SULO v minulých desetiletích neustále vylepšovala chápání potřeb zákazníků a trhů. To bylo základem vzniku důvěry k reprezentantům podniku a zároveň ke kvalitě výrobků a služeb. Tato důvěra vedla k vytvoření dlouhodobých a úspěšných aliancí.

 

Skupina SULO je od roku 2007 začleněna do enviromentální divize významného francouzského burzovního koncernu Plastic Omnium. Skupina SULO zahrnuje následující podniky:

Jako průkopník v tomto odvětví se SULO zabývá od roku 1892 koncepcí a optimalizací systémů pro sběr recyklovatelného odpadu a dnes je vedoucím výrobcem v Německu a na celém světě. Skupina SULO se svým hlavním sídlem v Herfordu a dalším výrobním závodem v Neustadtu (ulice Weinstraße) nabízí široké spektrum služeb počínaje výrobou systémů ekologické techniky SULO pro sběr recyklovatelného odpadu a výrobou průmyslových obalů SULO, přes logistické služby WESTFALIA intralog až po SULO Envicomp, systémový dům IT s vedoucím postavením v oblasti návrhů řešení recyklace odpadů. Mateřská společnost skupiny SULO -na burze zapsaný francouzský koncern Plastic Omnium - dosáhla v roce 2010 se svými 18 000 pracovníky v téměř 100 zastoupeních po celém světě ročního obratu 3,65 miliardy eur.

Nejvyšší prioritu přitom mají hodnoty jako politika udržitelných inovací a dlouhodobě zaměřený rozvoj firmy. Nedílnou součástí poslání naší společnosti je také vynikající kvalita našich výrobků, vysoká bezpečnost práce a inteligentní ochrana životního prostředí.

Hlavní sídlo skupiny SULO a výrobní závod, ve kterém se vyrábějí nádoby na odpad, je v německém Herfordu. Nepostradatelným faktorem pro zajištění vysoké kvality nádob SULO jsou naši odborní zaměstnanci se špičkovou kvalifikací, kteří procházejí náročnými školeními. Zárukou udržení úspěšnosti značky SULO i v budoucnu je důsledný rozvoj pracovníků a neustálé zvyšování a prohlubování jejich kvalifikace.

Nádoby SULO najdete na ulicích po celém světě. Celosvětově vybudovaná distribučni a logistická síť zaručuje, že jsou při vývoji výrobků zohledňovány také potřeby Vašeho regionu nebo Vaší země. Vám jako zákazníkovi to přináší optimální péči a také rychlost dodávek.

SULO Umwelttechnik je zakládajícím členem registrovaného sdružení Gütegemeinschaft Abfall- und Wertstoffbehälter GGAWB e. V. (Společnost pro kvalitu nádob na odpad a pro hodnotné suroviny).

Koncem 80. let zavedla společnost SULO první systém pro identifikaci nádob v Německu. Zrodila se inteligentní popelnice. Počátkem 90. let došlo k založení společnosti Envicomp, do níž byla sjednocena technická oddělení společnosti SULO a DASA v novém podniku.

V současné moderní recyklaci je identifikační a vážicí technologie již pevně zakotvena v celé Evropě. Jakožto průkopník v tomto odvětví je dnes Envicomp se závody v Německu (vývoj v Herfordu a Senden), a také ve Francii (Nanterre a Lyon) v Evropě důležitým partnerem v této branži. Srdce Envicompu je tvořeno zkušenostmi a kompetencemi v oblasti vývoje, a také v oblasti softwaru a hardwaru. Nadhodnota se vytváří integrovaným řešením: software a hardware jsou vzájemně skvěle sladěny. Wertstoff-Cloud (cloud surovin), Smart Collection a Smart Equipment jsou hesly, díky nimž bude mít Envicomp na evropském trhu i v budoucnosti vedoucí pozici.

Prodejní činnosti společnosti Envicomp Systemlogistik GmbH se provádějí prostřednictvím odbytových závodů SULO a Plastic Omnium.

Plastic Omnium Systems GmbH je od roku 2011 součástí skupiny SULO. POS vyvíjí a vyrábí ve Stadtlohnu v Münsterlandu. Již více než 20 let je společnost POS v celé Evropě velmi úspěšně zavedena na trhu v oblasti výrobků podzemních systémů. Všechny ocelové prvky výrobků se vyrábí a montují v řemeslnické dílně ve Stadtlohnu a společně s betonovými prvky dodávají do Evropy.

Hlavní kompetence společnosti POS tvoří vývoj a výroba speciálních řešení. POS, jako Haute-Couturier mezi dodavateli podzemních systémů, může uvádět reference z celé Evropy těch, kteří se nadchli individualitou a rukodělnou prací ze Stadtlohnu. Portfolio doplňuje široký standardní sortiment výrobků a tím nabízí výrobky vysoké kvality, prověřené v praxi, za cenu úměrnou výkonu, a to pro každého s vlastním vkusem a vlastními technickými požadavky.

Druhou oblastí podnikání je vývoj a výroba skladištní techniky. K tomu patří přídavná zařízení pro vysokozdvižné vozíky, jako jsou naklápěcí nádoby, manipulátory pro mřížované bedny a naklápěče nádob na odpad, a také skladovací systémy pro těžké skladovací nádoby na odpad nebo pro uskladnění dlouhých nákladů. Tuto širokou nabídku výrobků doplňují systémy pro manipulaci s ocelovými sudy.

Prodejní činnosti Plastic Omnium Systems GmbH se uskutečňují prostřednictvím odbytových závodů SULO a Plastic Omnium.

Odbyt probíhá přímo přes kontaktní osobu ve Stadtlohnu.

WESTFALIA intralog patří k největším poskytovatelům služeb v oblasti logistiky výměnných mostů v Německu. Od svého založení v roce 1983 se WESTFALIA intralog nepřetržitě dále vyvíjela a svými zásobami nad 1 000 mobilních skladovacích řešení v segmentu logistiky výměnných mostů si našla na trhu logistiky své pevné místo. WESTFALIA intralog je nejen interním poskytovatelem logistických služeb skupiny SULO a enviromentální divize Plastic Omnium, ale i externím logistickým partnerem známých podniků.

WESTFALIA intralog se v Německu skvěle prezentuje svými závody v Herfordu (hlavní sídlo), Essenu, Lohru a Tettau. K jejím hlavním působnostem patří především individuální logistické návrhy, na jejichž kvalitu jsou pracovníci WESTFALIA intralog hrdi. Hnací silou společnosti WESTFALIA intralog jsou její zaměstnanci, kteří se umí pružně přizpůsobit každodenním výzvám čilé spediční činnosti.

Spolehlivost společnosti WESFALIA intralog je měřitelnou veličinou, která rozhoduje o úspěchu spolupráce. Vedle kvalifikovaných a angažovaných pracovníků to jsou pevné a dlouholeté vztahy s jejími kooperačními partnery, na které se může WESTFALIA intralog spolehnout.