Kvalita

 

SULO je na celém světě považována za kvalitní značku. V posledních desetiletích skupina SULO pověst příkladné kvality každodenně potvrzuje. Tajemstvím úspěchu společnosti SULO je každodenní angažovanost a pozornost všech jejích pracovníků ve všech odděleních podniku. U výrobků skupiny SULO se především cení jejich vyšší hodnota. Vysoká kvalita, vysoká funkčnost, dlouhá životnost: za své peníze obdržíte více.

 

Tento důsledně praktikovaný požadavek zaručuje komplexní systém řízení kvality v souladu s DIN EN ISO 9001:2008: Kvalifikovaní a proškolení pracovníci, moderní a bezchybně seřízená zařízení a stroje, interní testovací zařízení pro nepřetržitou kontrolu výrobního procesu. Kvalita je navíc pravidelně kontrolována externími a nezávislými zkušebními institucemi.


 

Jakostní politika skupiny SULO

V systému řízení společnosti SULO jsou pro vytváření interních postupů rozhodující přání zákazníků. Úkolem účinného řízení jakosti je zvýšit spokojenost zákazníků pochopením a splněním jejich přání. Osoba pověřená řízením kvality v podniku má za úkol podporovat vědomí a znalost přání zákazníků.

 

Pro zajištění vysoké úrovně jakosti a stálého zkvalitňování postupů byl společností SULO zaveden systém řízení kvality.

 

Následující zásady určují naše jednání:


 

Kvalita jako základ

Ve společnosti SULO je kvalita je základem veškerých činností. K úrovni kvality přispívá významným způsobem každý pracovník.
Předpokladem zajištěné budoucnosti je, že všechny výrobky, postupy a služby budou provedeny v jakosti vykazující nulové nedostatky.
Naším nejvyšším cílem je zcela spokojený zákazník. Abychom toho mohli dosáhnout, kvalifikovaným způsobem zjišťujeme přání zákazníků, poskytujeme kvalifikované poradenství, vyvíjíme a vyrábíme spolehlivé a servisně nenáročné výrobky a zajišťujeme plynulé a bezproblémové vyřizování zakázek, dodávky v souladu s termínem a ve srozumitelné podobě a včas připravujeme potřebnou dokumentaci a zpracováváme specifické rámcové podmínky. Nepřetržité zvyšování kvality očekává od každého pracovníka neomezené dodržování kvality při jeho individuální pracovní činnosti, a také aktivní přínos ke stálému zlepšování kvality výrobků, postupů a služeb.
 

Kvalita prostřednictvím myšlení a jednání

S cílem dosažení kvality se neustále rozvíjí a proškolují způsobilosti a schopnosti všech spolupracovníků v oblasti myšlení a jednání zaměřeného na zákazníka, kvalitu a postupy.


 

Kvalita prostřednictvím vedení

Vedoucí pracovníci jsou vzorem pro všechny pracovníky. Formulují jasné, dosažitelné cíle, aby tím pracovníky podpořili při jejich realizaci. Vedoucí pracovníci jsou, stejně jako ostatní pracovníci, odpovědni za splnění těchto cílů.